OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním služeb vyjadřujete souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Subjekt: Kateřina Bohuslávková, fotografka, Tábor, IČ: 09835628 zapsáno u MěÚ Tábor, ožú, R-META 268/2021 OŽ/MMar

Provozovna: 9. května 678, Tábor

OBJEDNÁVKA SLUŽEB:

Na fotografování se může klient objednat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách fotografky, e-mailem, telefonicky, osobně nebo zprávou přes sociální sítě.

Závaznou objednávkou klient s obchodními podmínkami souhlasí.

FOTOGRAFOVÁNÍ:

Samotné fotografování probíhá dle předchozí domluvy v uvedeném místě, čase a rozsahu.

Pokud se na fotografování klient nedostaví anebo se zpožděním více jak 15 min, vyhrazuje si fotograf právo fotografování zrušit bez náhradního termínu.

V případě nemoci a včasné omluvy (alespoň den předem) bude klientovi nabídnut náhradní termín.

Může se stát, že se fotografování protáhne vlivem počasí anebo jiných nepředvídatelných okolností, s čímž by měl klient počítat a neplánovat si další aktivity bezprostředně po fotografování.

ÚPRAVY A VÝBĚR FOTOGRAFIÍ:

Fotografie vybírá fotografka dle svého osobního uvážení a jejich kvality v objednaném počtu. Neupravené fotografie nejsou poskytovány. RAW formáty fotografií neposkytuji.

Všechny vybrané fotografie jsou upraveny základním způsobem (ořez, jas, kontrast, barevná tonalita, drobné vady atp.). Fotografie jsou odevzdávány upravené dle rukopisu fotografky + černo bílá varianta.

Pokročilejší retuše a výraznější úpravy jsou možné po přesné domluvě s klientem před úpravou fotografií a jejich cena bude určena dle náročnosti úprav.

ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ:

Odevzdání zakázky je u svateb cca. 4 týdny (ve svatební sezóně se může o něco prodloužit), u ostatních fotografování do 2 týdnů. Pokud do této doby není uhrazena faktura za služby, nelze zakázku předat. Zakázka bude předána až po připsání částky na účet.

Fotografie jsou předány v elektronické podobě prostřednictvím zasílacích serverů typu Úschovna nebo WeTransfer, tištěné fotografie jsou předány osobně a nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.

U svatebních fotografií uložením na úložiště a zaslání odkazu na e-mail klienta a nebo zasláním flash disku poštou nebo osobním předáním.

Veškerá data jsou předána ve formátu .jpg v jejich maximální velikosti, která umožňuje zhotovení i velkých fotopláten či foto obrazů. Data jsou bez vodoznaku a zmenšení.

CENY A PLATBA SLUŽEB:

Ceny jsou uvedené v konkrétních galeriích na jednotlivých záložkách.

V cenách není zahrnuta doprava na místo fotografování, kdy cena za kilometr činí 8 Kč a počítá se při dopravě nad rámec 20 km od výchozího stanoviště fotografky, kterým je Tábor.

Platba probíhá hotově po fotografování a nebo vystavením faktury se splatností 3 dny.

Číslo účtu: 1895915002/5500

ARCHIVACE DAT:

Upravené a odevzdané fotografie se archivují 1 rok od fotografování.

REKLAMACE:

Reklamaci lze uplatnit pouze písemně neprodleně po zjištění nedostatků, nejpozději do 10.ti dnů od předání zakázky.

Za reklamaci se nepovažuje:

  • nespokojenost klienta s fotografickým stylem fotografa; s jeho prací se měl klient dopředu seznámit
  • nespokojenost s vlastním vzhledem
  • nespokojenost s estetickou úpravou fotografií, která je subjektivní
  • rozdílné vnímání barevnosti vlivem různých druhů zobrazování na různých zařízeních

Za reklamaci se považuje:

  • termín dodání
  • nesoulad počtu objednaných fotografií
  • nemožnost otevření souborů

AUTORSKÁ PRÁVA:

Pořízené fotografie jsou předmětem autorského práva, které náleží fotografovi. Fotograf si vyhrazuje právo s použitím fotografií pro účely své prezentace na webových stránkách a sociálních sítích a to vždy se souhlasem klienta.

Klient nesmí fotografie používat ke komerčním účelům bez souhlasu fotografa.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuté nezbytné osobní údaje klienta (jméno, e-mail, telefonní číslo) budou použity pouze k vyřízení objednávky. Budou uchovány po nezbytně nutnou dobu a nebude k nim mít nikdo neoprávněný přístup. A to vše ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Údaje neslouží k rozesílání jakýchkoliv zpráv typu newsletter atp. Nebudou poskytnuty třetím stranám.