OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním služeb vyjadřujete souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Subjekt: Kateřina Bohuslávková, fotografka, Tábor, IČ: 09835628 zapsáno u MěÚ Tábor, ožú, R-META 268/2021 OŽ/MMar

OBJEDNÁVKA SLUŽEB:

Na fotografování se může klient objednat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách fotografky, e-mailem, telefonicky, osobně nebo zprávou přes sociální sítě.

Závaznou objednávkou klient s obchodními podmínkami souhlasí.

FOTOGRAFOVÁNÍ:

Samotné fotografování probíhá dle předchozí domluvy v uvedeném místě, čase a rozsahu.

Pokud se na fotografování klient nedostaví anebo se zpožděním více jak 15 min, vyhrazuje si fotograf právo fotografování zrušit bez náhradního termínu.

V případě nemoci a včasné omluvy (alespoň den předem) bude klientovi nabídnut náhradní termín.

Může se stát, že se fotografování protáhne vlivem počasí anebo jiných nepředvídatelných okolností, s čímž by měl klient počítat a neplánovat si další aktivity bezprostředně po fotografování.

ÚPRAVY A VÝBĚR FOTOGRAFIÍ:

Fotografie vybírá fotografka dle svého osobního uvážení a jejich kvality v objednaném počtu. Neupravené fotografie nejsou poskytovány.

Všechny vybrané fotografie jsou upraveny základním způsobem (ořez, jas, kontrast, barevná tonalita, drobné vady atp.). Fotografie jsou odevzdávány v původní tonalitě plus růžné varianty (barevné úpravy, čb, sépie atp.)

Pokročilejší retuše a výraznější úpravy jsou možné po přesné domluvě s klientem před úpravou fotografií a jejich cena bude určena dle náročnosti úprav.

ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ:

Odevzdání zakázky je u svateb cca. 4 týdny (ve svatební sezóně se může o něco prodloužit), u ostatních fotografování do 2 týdnů. Pokud do této doby není uhrazena faktura za služby, nelze zakázku předat. Zakázka bude předána až po připsání částky na účet.

Fotografie jsou předány v elektronické podobě prostřednictvím zasílacích serverů typu Úschovna nebo WeTransfer, tištěné fotografie jsou zaslány poštou na uvedenou adresu.

U svatebních fotografií zasláním CD či flash disku poštou nebo osobním předáním.

Veškerá data jsou předána ve formátu .jpg v jejich maximální velikosti, která umožňuje zhotovení i velkých fotopláten či fotoobrazů. Data jsou bez vodoznaku a zmenšení.

CENY A PLATBA SLUŽEB:

Ceny jsou uvedené v konkrétních galeriích na jednotlivých záložkách.

V cenách není zahrnuta doprava na místo fotografování, kdy cena za kilometr činí 7 Kč a počítá se při dopravě nad rámec 20 km od výchozího stanoviště fotografky, kterým je Tábor.

Fakturu vystavuji po zrealizovaném fotografování do druhého dne, se splatností 3 dny.

Číslo účtu: 1895915002/5500

ARCHIVACE DAT:

Upravené a odevzdané fotografie se archivují 1 rok, neupravené fotografie ve formátu RAW po dobu maximálně 3 měsíce od fotografování.

REKLAMACE:

Reklamaci lze uplatnit pouze písemně neprodleně po zjištění nedostatků, nejpozději do 30.ti dnů od předání zakázky.

Za reklamaci se nepovažuje:

  • nespokojenost klienta s fotografickým stylem fotografa; s jeho prací se měl klient dopředu seznámit
  • nespokojenost s vlastním vzhledem
  • nespokojenost s estetickou úpravou fotografií, která je subjektivní
  • rozdílné vnímání barevnosti vlivem různých druhů zobrazování na různých zařízeních

Za reklamaci se považuje:

  • termín dodání
  • nesoulad počtu objednaných fotografií
  • nemožnost otevření souborů

AUTORSKÁ PRÁVA:

Pořízené fotografie jsou předmětem autorského práva, které náleží fotografovi. Fotograf si vyhrazuje právo s použitím fotografií pro účely své prezentace na webových stránkách a sociálních sítích a to vždy se souhlasem klienta.

Klient nesmí fotografie používat ke komerčním účelům bez souhlasu fotografa.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuté nezbytné osobní údaje klienta (jméno, e-mail, telefonní číslo) budou použity pouze k vyřízení objednávky. Budou uchovány po nezbytně nutnou dobu a nebude k nim mít nikdo neoprávněný přístup. A to vše ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Údaje neslouží k rozesílání jakýchkoliv zpráv typu newsletter atp. Nebudou poskytnuty třetím stranám.